Olika föreningar

 

Nedan ska vi tala om fyra olika föreningar som på något sätt förbättrar eller hjälper samhället runtomkring oss. Vi börjar med att tala om RSMH, som står för ”Riksförbundet för Social och Mental Hälsa”. Den här föreningen jobbar för att se till så att de som lider av mentala svårigheter ska få all den hjälp som de behöver för att kunna återgå till ett välmående liv. Deras mål varje dag är att se till så att personer som lider av mentala svårigheter ska kunna bli bemötta av folk som förstår deras situation och som respekterar dem. Samtidigt ska även hjälp från experter fås så tidigt som möjligt, innan svårigheterna blir värre. Den här hjälpen ska pågå så lång tid som personen behöver den. Personen med den mentala svårigheten ska även anses vara en expert när det kommer till dennes egna upplevelser, och ska därför ha ett säg i hur vården och behandlingen ser ut. Sist men inte minst ska personen även få tillgång till flera olika valmöjligheter gällande vård, stöd och psykoterapi, samt potentiell medicinering.

Därefter ska vi tala om Attention, som är en intresseorganisation för de som är drabbade av exempelvis Aspergers syndrom, ADHD samt Tourettes syndrom. De vill kunna se till så att alla, oavsett om de är yngre eller äldre, ska få ett bemötande som visar på förståelse och respekt. De ska även kunna få all den hjälp i skolan som de är i behov av, men inte endast på skolan. Även i arbetslivet och på fritiden. Riksförbundet har för tillfället mer än 13 000 betalande medlemmar samt 58 lokala föreningar på olika platser i vårt avlånga land.

Den tredje föreningen som vi ska tala mer om är OCD-föreningen Ananke, som jobbar med att ge stöd åt de som lider av tvångssyndrom, samt de nära och kära runtomkring dem. Lokalföreningen i Skellefteå ser exempelvis till så att det finns intressekvällar om tvångssyndrom, vilket lär andra om vad syndromet innebär och vilka svårigheter det medför. På så sätt blir andra medvetna om hur det är att drabbas av detta, samt vad man kan göra för att underlätta för personer med detta syndrom.

Den sista som vi ska tala om är SPES, vilket står för Suicide Prevention och Efterlevandes Stöd. Den här föreningen finns där som stöd till de som har förlorat någon nära och kära genom självmord. Genom deras stöd kan andra bli hjälpta att ta sig igenom sin sorg.